Ben Labor s.r.o.
laboratoř patologie Ostrava

Hledáte laboratoř patologie v Ostravě? Potřebujete zpracovat odebrané vzorky tkání a buněk (histologické, imunohistochemické nebo cytologické vyšetření)? Pak je tu pro Vás Ben Labor s.r.o.

Laboratoř:

  • vznikla v roce 2000
  • nabízí služby v rozsahu oboru patologie
  • akreditována dle normy ČSN EN ISO15189:2013
  • na základě doporučení komise MZ ČR začleněna do „Programu screeningu karcinomu děložního hrdla“.

Naše laboratoř patologie Ben Labor s.r.o. zpracovává osobní údaje dle nařízení GDPR.

Kontakty

Ben Labor s.r.o.

Adresa sídla:
Máchova 619/30
741 01 Nový Jičín

IČ: 29455235

Pracovní doba laboratoře:

  • Epondělí-pátek 6.30-15.00

Sídlo laboratoře Ostrava

Ben Labor s.r.o. – laboratoř Ostrava

Pracoviště a korespondenční adresa:
Mostárenská 1140/48
703 00 Ostrava-Vítkovice

Vedoucí lékař:
MUDr. Vladimír Benčík
+420 608 455 925
laborator.bencik@seznam.cz

Administrativa laboratoře:
+420 721 512 237
benlabor@seznam.cz

Laboratoř: +420 725 920 855

Vedoucí laborantka:
Bc. Andrea Marková, Dis.
+420 774 455 991
markova.benlabor@seznam.cz

Ben Labor s.r.o. – laboratoř Brno

Pracoviště a korespondenční adresa:
Štefánikova 85/16
602 00 Brno

Vedoucí lékař:
MUDr. Vladimír Benčík
+420 608 455 925
laborator.bencik@seznam.cz

Vedoucí laboratoře:
Mgr. Irena Večerková
+ 420 603 311 826
vecerkova@damier.cz

Vedoucí laborantka:
Alena Pindryčová
+420 604 661 343
pindrycova@damier.cz

Napište nám (podněty, žádosti, stížnosti …):