Ben Labor s.r.o – novinky

laboratorní vyšetření, laboratoř patologie Ostrava

Zde se dočtete o novinkách, které zveřejňuje Ben Labor s.r.o. – patologická laboratoř v Ostravě.

  • K 22.4.2024 byl aktualizován Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu.
  • K 7.3.2024 byl aktualizován Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu.
  • Nové Osvědčení o akreditaci je platné do 22.11.2028.
  • 1.8.2022 se laboratoř přestěhovala do modernějších a lépe vyhovujících prostor na adresu Ostrava – Vítkovice, Mostárenská 1140/48, 703 00.
  • 1.7.2022 došlo ke sloučení společnosti Damier s.r.o. a Ben Labor s.r.o., kdy společnost Damier s.r.o. zaniká. Nástupnickou společnosti je Ben Labor s.r.o. se všemi závazky.
  • Laboratoř byla v prosinci 2018 reakreditována ČIA dle normy ČSN EN ISO 15 189:2013.
  • K 1.6.2018 se laboratoř Ben Labor s.r.o. přemístila do nových prostor. Najdete nás ve 2. patře polikliniky Modrý pavilon na stejné adrese – Chittussiho 1001/9, 710 00 Slezská Ostrava.
  • Od 1.8.2017 uplatňuje laboratoř Ben Labor s.r.o. flexibilní rozsah akreditace pro pracovní postup SOP AN 07 Imunohistochemická vyšetření tkání.
  • K 1.8.2016 jsme uvedli do provozu nový přístroj – Barvící a lepící automat Prisma a Film firmy Sakura.
  • 1.3.2015 jsme zavedli novou technologii pro zpracování a diagnostiku v cytologii – LBC.