Ben Labor s.r.o – pracovníci

Pracovníci laboratoře:

MUDr. Benčík Vladimír: vedoucí laboratoře, lékař
MUDr. Radoslava Tomanova: zástupce vedoucího laboratoře, lékař
MUDr. Geierová Marie: lékař
MUDr. Janková Jana: lékař
Ing., MUDr. Přádka Miroslav, Ph.D.: lékař
MUDr. Ševčík Libor, Ph.D.: lékař
MUDr. Jana Bartusková: lékař
MUDr. Vaněk Tomáš: lékař
RNDr. Benčíková Jana: cytotechnolog, manažer kvality
Bc. Marková Andrea, DiS.: zdravotní laborant, vedoucí laborantka
Ďurianová Sylvie: cytotechnolog
Mgr. Hermanová Adriana: cytotechnolog, zdravotní laborant
Hermannová Ludmila: cytotechnolog, zdravotní laborant
Mgr. Kavková Věra:cytotechnolog, zdravotní laborant
Bc. Michaela Benešová: cytotechnolog, zdravotní laborant
Mydlarčíková Marika: cytotechnolog, zdravotní laborant
Parchanská Irma: zdravotní laborant
Bc. Szewieczková Barbora: cytotechnolog, zdravotní laborant
Vrbová Irena: cytotechnolog
Bc. Staňková Pavlína: zdravotní laborant
Bc. Jana Kulnigová: zdravotní laborant

Milada Kamara: administrativní pracovnice
Kročková Pavlína: administrativní pracovnice
Krčmářová Sylva: administrativní pracovnice
Kohoutková Dagmar: administrativní pracovnice
Vorobiov Margharita: administrativní pracovnice