Ben Labor s.r.o.
laboratoř patologie Ostrava

Ben Labor s.r.o. v Ostravě poskytuje služby v rozsahu oboru patologie a nabízí spolupráci klinickým pracovištím v rámci celé České republiky.
Histologické vyšetření a diagnostika

Zpracování vzorků odebraných z živého člověka získaných při operacích, excizních, exstirpacích, endoskopiích, kyretážích, punch biopsiích. Barvení preparátů se provádí základními a speciálními barvicími metodami.

Imunohistochemické a imunocytochemické vyšetření antigenů

Jedná se zejména o procentuální stanovení receptorů pro estrogen a progesteron, proliferační faktory a onkoproteiny u karcinomů mléčné žlázy. Další protilátky slouží k upřesnění diagnózy jiných nádorových procesů.

Cervikovaginální cytologické vyšetření a diagnostika (screening)

Preventivní a onkologická cytologie děložního čípku, děložního hrdla a endometria.

Cytologické vyšetření a diagnostika

Punkční cytologie mízních uzlin, štítné žlázy, slinných žláz, krčních orgánů, dutiny hrudní, dutiny břišní, mléčné žlázy, prostaty. Cytologie bronchů – výplachy, aspirační, kartáčová, bronchioloalveolární laváže. Cytologie tekutin z tělních dutin prováděné cytocentrifugou. Cytologie sputa, moče, liquoru. Stěry z nosní sliznice a spojivkového vaku.

HPV testy COBAS
Konzultační činnost

V laboratoři se provádí konzultační činnost se zaměřením na diferenciální diagnostiku nemocí.

Veterinární bioptická a cytologická vyšetření

Rozsah služeb je stejný jako u humánních vyšetření.

Fotodokumentace makro i mikroskopická

Fotodokumentace je využívána zejména ke konzultacím, výukovým účelům a archivaci zajímavých případů.

Výuková činnost

Školení laborantů jiných zařízení, podávání odborných informací v rámci mezioborové spolupráce. Přednášková a prezentační činnost. Odborné publikace.

Doby odezvy (tj. od přijetí vzorku do odeslání výsledků):

Vyšetření Doba odezvy
Standardní histologické vyšetření 4 dny
Imunohistochemické vyšetření 1-2 týdny
Cervikovaginální cytologie 1 týden
Negynekologické cytologické vyšetření 3 dny
STATIM vyšetření 48 hodin

Svoz biologického materiálu:

Zajišťuje Ben Labor s.r.o. ve spolupráci s firmou Spadia a.s. (po předchozí domluvě s klinickým pracovištěm – žadatelem).

Uzavření spolupráce s Ben Labor s.r.o.:

V případě zájmu o vyšetření biologického materiálu v Ben Labor s.r.o. je zcela dostačující předchozí ústní domluva (telefonická či osobní) s vedoucím laboratoře MUDr. Vladimírem Benčíkem.