Ben Labor s.r.o.
laboratoř patologie Ostrava

Laboratorní příručku vydalo vedení laboratoře patologie Ben Labor s.r.o. Ostrava, za účelem zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb.

Laboratorní příručka:

  • Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorních vyšetřeních, nabídce služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné informace o vlastním laboratorním vyšetření, způsobu jeho vyhodnocení a prezentaci výsledků.
  • Laboratorní příručka obsahuje základní informace o laboratoři, seznam nabízených laboratorních vyšetření, návody pro správné odebírání primárních vzorků a zacházení s nimi, návody pro správné vyplnění průvodních listů k vyšetření, informace o způsobu vydávání výsledků, o způsobu řešení stížností o konzultačních činnostech laboratoře atd.
  • Laboratorní příručka je pravidelně aktualizována, o změnách nebo novém vydání jsou evidovaní zákazníci informováni.

Laboratorní příručku Vám poskytneme na požádání na telefonním čísle +420 721 512 237 nebo na e-mailové adrese benlabor@seznam.cz.

Průvodní list (žádanka) k laboratornímu vyšetření:

1.průvodní list k cervikovaginální cytologii

2.průvodní list k histologickému vyšetření

Seznamte se s pracovním týmem patologů a laborantů. >>>

Svoz biologického materiálu:

Zajišťuje Ben Labor s.r.o. ve spolupráci s firmou Spadia a.s. (po předchozí domluvě s klinickým pracovištěm – žadatelem).

Uzavření spolupráce s Ben Labor s.r.o.:

V případě zájmu o vyšetření biologického materiálu v Ben Labor s.r.o. je zcela dostačující předchozí ústní domluva (telefonická či osobní) s vedoucím laboratoře MUDr. Vladimírem Benčíkem.