Ben Labor s.r.o.
cervikovaginální cytologie Ostrava

Screening karcinomu děložního hrdla

Ben Labor s.r.o. Ostrava se zabývá také cervikovaginální cytologií – screening karcinomu děložního hrdla. Naše laboratoř plní podmínky Komise Ministerstva zdravotnictví ČR, tj. personální obsazení, věcné a technické vybavení, minimální počet prováděných gynekologických cytologických vyšetření, organizace vnitřní kontroly a způsob vydávání výsledků spolupracujícím klinickým lékařům, proto je zařazena do Programu screeningu karcinomu děložního hrdla.

Cytologická laboratoř

Laboratoř je vybavena mikroskopy Olympus, některé s možností fotodokumentace a s přídavným pozorovacím zařízením pro výuku a konzultace. Mikroskopy jsou pravidelně kontrolovány servisní firmou a průběžně obměňovány, aby byla zajištěna jejich bezchybná funkce. Barvení a lepení preparátů je zajištěno barvícím a lepícím automatem zn. Sakura, Tissue – Tek Film. Všechny preparáty jsou archivovány minimálně po dobu 5 let.

Nabídka služeb

Vzhledem ke snaze laboratoře sjednotit metodiku odběru, zpracování vyšetřovaného materiálu a předávání výsledků, poskytujeme spolupracujícím lékařům jednotné vybavení pro provádění cytologických vyšetření (cytologické průvodky, podložní skla a odběrové kartáčky). Svoz materiálu a distribuci výsledků laboratoř zajišťuje vlastními prostředky.

Naše laboratoř zpracovává cytologie mimo jiné metody, také z tekutého media (LBC).
Na pracovišti Ben Labor s.r.o., Štefanikova 85/16, Brno, 602 00 je prováděn test HPV Cobas 4800 firmy Roche.

Předávání výsledků

Výsledky všech vyšetření jsou předávány denně v podobě písemné (tištěné), elektronické a ústní. Tištěné výsledky, tj. uvolněné výsledkové zprávy, jsou distribuovány odborným lékařům prostřednictvím pošty nebo svozu cytologického materiálu 1x týdně. V elektronické formě jsou výsledky zasílány na pracoviště, která mají o tento způsob komunikace zájem. SW program pro stahování výsledků přes internet nabízíme zdarma. Výsledky vyšetření předávané elektronickou formou jsou lékařům k dispozici na serveru do tří dnů. Tytéž výsledky jsou zasílány současně poštou v tištěné formě. Telefonicky výsledky sdělují pouze lékaři laboratoře, a to spolupracujícím lékařům. Pacientům nejsou v laboratoři MUDr. Vladimíra Benčíka výsledky vydávány.