Laboratoř patologie Ostrava
 
 
 
Patologická laboratoř Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben Labor s.r.o.
cervikovaginální cytologie Ostrava

 
 

Screening karcinomu děložního hrdla

 
Ben Labor s.r.o. Ostrava se zabývá také cervikovaginální cytologií - screening karcinomu děložního hrdla. Naše laboratoř plní podmínky Komise Ministerstva zdravotnictví ČR, tj. personální obsazení, věcné a technické vybavení, minimální počet prováděných gynekologických cytologických vyšetření, organizace vnitřní kontroly a způsob vydávání výsledků spolupracujícím klinickým lékařům, proto je zařazena do Programu screeningu karcinomu děložního hrdla.
 
 

Cytologická laboratoř

 
Laboratoř je vybavena mikroskopy Olympus, některé s možností fotodokumentace a s přídavným pozorovacím zařízením pro výuku a konzultace. Mikroskopy jsou pravidelně kontrolovány servisní firmou a průběžně obměňovány, aby byla zajištěna jejich bezchybná funkce. Barvení preparátů je zajištěno barvicím automatem zn. Bioptica a nejkvalitnějšími barvicími substancemi. Všechny preparáty jsou archivovány minimálně po dobu 5 let.
 

Nabídka služeb

 
Vzhledem ke snaze laboratoře sjednotit metodiku odběru, zpracování vyšetřovaného materiálu a předávání výsledků, poskytujeme spolupracujícím lékařům jednotné vybavení pro provádění cytologických vyšetření (cytologické průvodky, podložní skla a odběrové kartáčky). Svoz materiálu a distribuci výsledků laboratoř zajišťuje vlastními prostředky.
 
 

Předávání výsledků

 
Výsledky všech vyšetření jsou předávány denně v podobě písemné (tištěné), elektronické a ústní. Tištěné výsledky, tj. uvolněné výsledkové zprávy, jsou distribuovány odborným lékařům prostřednictvím pošty nebo svozu cytologického materiálu 1x týdně. V elektronické formě jsou výsledky zasílány na pracoviště, která mají o tento způsob komunikace zájem. SW program pro stahování výsledků přes internet nabízíme zdarma. Výsledky vyšetření předávané elektronickou formou jsou lékařům k dispozici na serveru do tří dnů. Tytéž výsledky jsou zasílány současně poštou v tištěné formě. Telefonicky výsledky sdělují pouze lékaři laboratoře, a to spolupracujícím lékařům. Pacientům nejsou v laboratoři MUDr. Vladimíra Benčíka výsledky vydávány.