Laboratoř patologie Ostrava
 
 
 
Patologická laboratoř Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben Labor s.r.o.
laboratoř patologie Ostrava

 
Laboratorní příručku vydalo vedení laboratoře patologie Ben Labor s.r.o. Ostrava, za účelem zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb.
 

Laboratorní příručka:

 
  • Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorních vyšetřeních, nabídce služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné informace o vlastním laboratorním vyšetření, způsobu jeho vyhodnocení a prezentaci výsledků.
  • Laboratorní příručka obsahuje základní informace o laboratoři, seznam nabízených laboratorních vyšetření, návody pro správné odebírání primárních vzorků a zacházení s nimi, návody pro správné vyplnění průvodních listů k vyšetření, informace o způsobu vydávání výsledků, o způsobu řešení stížností o konzultačních činnostech laboratoře atd.
  • Laboratorní příručka je pravidelně aktualizována, o změnách nebo novém vydání jsou evidovaní zákazníci informováni.
 
 
Laboratorní příručku Vám poskytneme na požádání na telefonním čísle +420 597 011 293 nebo na e-mailové adrese benlabor@seznam.cz.
 
 

Průvodní list (žádanka) k laboratornímu vyšetření:

 
 
 

Svoz biologického materiálu:

 
Zajišťuje Ben Labor s.r.o. ve spolupráci s firmou Spadia a.s. (po předchozí domluvě s klinickým pracovištěm - žadatelem).
 

Uzavření spolupráce s Ben Labor s.r.o.:

 
V případě zájmu o vyšetření biologického materiálu v Ben Labor s.r.o. je zcela dostačující předchozí ústní domluva (telefonická či osobní) s vedoucím laboratoře MUDr. Vladimírem Benčíkem.