Laboratoř patologie Ostrava
 
 
 
Patologická laboratoř Ostrava
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben Labor s.r.o.
laboratoř patologie Ostrava

 
Patologická laboratoř Ben Labor s.r.o. v Ostravě poskytuje služby v rozsahu oboru patologie a nabízí spolupráci klinickým pracovištím v rámci celé České republiky.
 

• Histologická vyšetření tkání


Zpracování vzorků odebraných z živého člověka získaných při operacích, excizních, exstirpacích, endoskopiích, kyretážích, punch biopsiích. Barvení preparátů se provádí základními a speciálními barvicími metodami.

• Imunohistochemická vyšetření tkání


Jedná se zejména o procentuální stanovení receptorů pro estrogen a progesteron, proliferační faktory a onkoproteiny u karcinomů mléčné žlázy. Další protilátky slouží k upřesnění diagnózy jiných nádorových procesů.

• Cervikovaginální cytologická vyšetření


Preventivní a onkologická cytologie děložního čípku, děložního hrdla a endometria.

• Negynekologická cytologická vyšetření


Punkční cytologie mízních uzlin, štítné žlázy, slinných žláz, krčních orgánů, dutiny hrudní, dutiny břišní, mléčné žlázy, prostaty. Cytologie bronchů - výplachy, aspirační, kartáčová, bronchioloalveolární laváže. Cytologie tekutin z tělních dutin prováděné cytocentrifugou. Cytologie sputa, moče, liquoru. Stěry z nosní sliznice a spojivkového vaku.

• Konzultační činnost


V laboratoři se provádí konzultační činnost se zaměřením na diferenciální diagnostiku nemocí.

• Veterinární bioptická a cytologická vyšetření


Rozsah služeb je stejný jako u humánních vyšetření.

• Fotodokumentace makro i mikroskopická


Fotodokumentace je využívána zejména ke konzultacím, výukovým účelům a archivaci zajímavých případů.

• Výuková činnost


Školení laborantů jiných zařízení, podávání odborných informací v rámci mezioborové spolupráce. Přednášková a prezentační činnost. Odborné publikace.

 
 

Doby odezvy (tj. od přijetí vzorku do odeslání výsledků):

 
Vyšetření Doba odezvy
Standardní histologické vyšetření 3 dny
Imunohistochemické vyšetření 1-2 týdny
Cervikovaginální cytologie 1 týden
Negynekologické cytologické vyšetření 3 dny
STATIM vyšetření 48 hodin
 
 
 
 

Svoz biologického materiálu:

 
Zajišťuje Ben Labor s.r.o. ve spolupráci s firmou Spadia a.s. (po předchozí domluvě s klinickým pracovištěm - žadatelem).
 

Uzavření spolupráce s Ben Labor s.r.o.:

 
V případě zájmu o vyšetření biologického materiálu v Ben Labor s.r.o. je zcela dostačující předchozí ústní domluva (telefonická či osobní) s vedoucím laboratoře MUDr. Vladimírem Benčíkem.